Cristal Imobiliare Bucuresti

Vanzari terenuri constructii

Parcul Carol, teren in surafata de 415m cu o deschidre de 13ml.DISTANTELE FATA DE PRINCIPALELE REPERE SUNT: PARCUL CAROL - 3 MIN, PARCUL TINERETULUI - 5 MIN, METROU TINERETULUI -10 MIN. TERENUL ESTE IDEAL PENTRU CONSTRUCTII REZIDENTIALE MEDII SI D...

 • Suprafata: 415 mp

Strada Muntele Mare, teren in suprafata de 271mp, cu o deschidere de 15ml.Starda este foarte linistita, terenul ae certificat de urbanism POT: 45% CUT 1,3 P+2+M. Terenul este ideal atat pentru constructia unei case cat si pentru dezvoltatori!"

 • Suprafata: 271 mp

Aparatorii Patriei strada Muntele Mare, teren in suprafta de 312mp cu o deschidere de 12ml.Terenul este in apropiere de metrou, piata. Locuinta este racordata la: energie electrica, apa, gaze naturale, canalizare (canalizarea la poarta, la restul ...

 • Suprafata: 316 mp

Aparatorii patriei teren in suprafata dUbla deschidere la doua strazi, Mosoaia si Balea,.500mp cu deschidere 13ml sau 26ml la pretul de 200000Euro, sau 250mp cu deschidere 13ml la pretul de 100000Euro. P+2+M ,H max. =11,00m, 60% ; P.O.T. = max. 45...

 • Suprafata: 500 mp

Sos Giurgiului in apropiere de metrou Eroii Revolutiei si piata progresu,Ldl Drumul Gazarului, strada Timus Nicolae, teren in suprafata de 440p cu o deschidere de 15ml.Pe teren se afla o construtie demolabila cu o suprafata de 90mp.Terenul dispune...

 • Suprafata: 440 mp

Rond Alba Iulia, tern in suprafata de 395mp cu dubla deschidere, 30ml la strada Turturelelor si 11ml la strada Randunelelor. Certificat de urbanism, POT 60%, CUT 2,5, regim de inaltime P+4 Pe teren exista bransament Enel, bransament Apa Nova.

 • Suprafata: 392 mp

Bulevardul Daciastrada Viitoeului, teren in suprafata de 245mp cu dubla deschidere, certiicat de urbanism. POT: 60% CUT -3 P+4 TERENUL ESTE IDEAL PENTRU DEZVOLTATORI!

 • Suprafata: 240 mp

Iancului in apropiere de metrou strada Elev Stefanescu, teren in suprafata de 480m cu o deschidee de 12ml.Zona buna, centrala. Terenul are toate utilitatiile. Zona L1A p+2+m

 • Suprafata: 480 mp

Militari in apropiere de metrou Gorjului,strada Planetei teren in suprafata de 600m cu o deschidere de 16ml.Terenul este ideal pentru constructia unui bloc. Terenul are toate utilitatiile.

 • Suprafata: 600 mp

Piata Alba Iulia Bulevardul Decebal, strada Grigore Ganescu, terenul are o suprafata de 203Mp cu o eschidere de 14mp.Strada linistita, in apropiere de metrou Piata Muncii, Bulevardul Decebal.Pe teren exsta 2 case in stare buna, terenul are toat ut...

 • Suprafata: 203 mp

Bucurestii Noi, teren 310mp, d -12ml,in apropiere de metrou Straulesti, intrarea dinspre Bazilescu, zona de case vile.Terenul este liber, zona de case vile.Certificat de urbanism P+2+M

 • Suprafata: 310 mp

Teren zona titulescu situat pe colt cu o suprafata de 204 mp deschidere 28 m cu 7,60 m zona linistita si foarte accesibila terenu are apa curent canalizare este liber de constructie pretul usor negociabil

 • Suprafata: 204 mp

Filtrare

Proprietate

Localizare

Stiri